Öppet hus

Elev för en dag

Informationsmöte för vårdnadshavare åk 2

Den 20:e september är ni varmt välkomna till Donnergymnasiet! Då får ni möjlighet att träffa klassföreståndare och mentorer för att prata om era ungdomars skolvardag och vad vi gjort hittills. Ni får även möjlighet att träffa programansvarig rektor och delar av elevhälsoteamet som informerar om inriktningar och val i årskurs 2, samt utmaningar och möjligheter i årskurs 2. Vi kommer också att berätta om vad vi på Donnergymnasiet förbättrat och utvecklat inför detta läsår. I entrén får ni information av personal som berättar vart ni ska gå.

Det vore roligt att träffa så många av er som möjligt och för att få en uppfattning om hur många som kommer ber vi att ni anmäler er via mentor/klassföreståndare. Ange hur många ni kommer och om det är något speciellt ni vill diskutera.

  • 17.30-19.00: ESMU17, EK17A och EK17B
  • 18.15-19.45: NA17A, NA17B, SA17