Dialogcafé 15 november

Den 15 november 18.00-20.30 bjuder vi in till Dialogcafé.

Är du förälder, anhörig eller viktig vuxen för en elev på Donnergymnasiet? Då vill vi bjuda in dig till en kväll att mötas, fika och samtala kring temat: ”Att ta avstånd från alkohol och droger – vad kan jag göra för att stötta min tonåring?” Temat presenteras med en kort film samt en lägesbeskrivning utifrån den senaste drogvaneundersökningen i Göteborg. Dialogkaféet leds denna gång av Linda Krabbe, kurator och Anna Bolmsjö, värdegrundspedagog. Fika kan köpas till självkostnadspris.

Anmäl er till linda.krabbe@donnergymnasiet.se senast 12/11.

Varmt välkomna!