Öppet hus

Elev för en dag

Stödvecka 2019

Nästa vecka erbjuder Donner en stödvecka för dig som behöver extra lärarhjälp inför kommande läsår. Detta är ett kanonläge att få extrahjälp om du har F i ett ämne från föregående år. Stödveckan är måndag-torsdag V34 (nästa vecka). Ingen föranmälan behövs. Välkommen!