Riktlinjer Coronavirus – uppdaterade 13.30 13/3

Coronaviruset (covid -19) har nu fått spridning i Sverige och därför har vi tagit fram riktlinjer för skolans elever.

Vi följer utvecklingen noga och riktlinjerna uppdateras kontinuerligt enligt Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska stanna hemma så länge de har symptom och ytterligare två dagar efter tillfrisknande. Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 för allmän information.

Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det även om allmänt förebyggande åtgärder, som till vanliga förkylningar:

  • Undvika att röra vid ansiktet.
  • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Undvika folksamlingar, evenemang, resor osv.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk även vid milda symptom.

Om eleven eller en familjemedlem/anhörig känner sig sjuk eller har vistats i riskområde ska ni kontakta vården per telefon för rådgivning. Alla har ett ansvar att agera för att undvika smittspridning och därför måste ni meddela skolan om ni misstänker att smitta. Det följer av 2 kap smittskyddslagen. För mer information om Coronaviruset se Vårdguiden www.1177.se.

VIKTIGA LÄNKAR

För ytterligare information:

Rektor Pernilla Liljeberg
pernilla.liljeberg@donnergymnasiet.se
076 885 23 02

Skolöverläkare: Mats Swensson
070-224 01 11

Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 för allmän information.