Beslut om om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor – uppdaterat 17/3

Från och med onsdag 18 mars kommer skolan att gå över till fjärr- och distansundervisning för alla elever. Detta efter Regeringens rekommendation om att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller tillsvidare och vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Våra skolor kan under vissa tider komma att vara öppna med personal för de elever som behöver stöd och hjälp i sina studier. 

För närmare information om detta vänligen följ noga information som sänds ut via SchoolSoft.

För ytterligare information:

Rektor Pernilla Liljeberg
pernilla.liljeberg@donnergymnasiet.se
076 885 23 02