Alternativt studentfirande

På grund av rådande omständigheter har vi varit tvungna att skapa ett alternativt studentfirande för våra elever i årskurs 3. Elever och vårdnadshavare har fått information mailat till sig men om du av någon anledning inte nåtts av informationen: kontakta din ungdoms mentor.