Riktlinjer Corona HT 2020

Corona-pandemin kommer att påverka Donnergymnasiets arbete under hösten. Så länge pandemin pågår kommer vi vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Donnergymnasiets handlingsplan har som utgångspunkt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För individen gäller det att anpassa sitt förhållningssätt och sina handlingar efter rådande situation och ha Folkhälsomyndighetens och skolans riktlinjer i åtanke. I bifogad PDF följer en översikt av de åtgärder vi vidtar under höstterminen. Vid frågor, oro eller om eleven tillhör en riskgrupp, kontakta elevens mentor eller biträdande rektor för programmet.

Läs Donnergymnasiets riktlinjer för Corona-viruset HT 2020.