Donner 20 år

Donnergymnasiet är en av de äldsta friskolorna i Göteborgsregionen och år 2020 firade vi hela 20 år. Vår lärarkår består av en blandning av både nya lärare och medarbetare som varit med oss sedan starten. För att blicka tillbaka har vi träffat några av de lärare som varit med från början och pratat med dem om hur de ser på skolan de varit med och skapat.

Donnergymnasiet grundades redan 1998 på Gotland av några pedagoger som ville skapa en skola som var ett nyare alternativ till den traditionella gymnasieskolan. Två år senare startades Göteborgsdelen av Donner­gymnasiet upp och i samband med det hittade Jonas Mellby hit, lärare
i idrott & hälsa och biologi.
Möjlig­heten att själv vara med och utveckla en ny typ av skola var det som lockade
Jonas och han menar att det redan från start fanns ett stort fokus på relationell pedagogik och att ha ett elevcentrerat perspektiv i skolan.

– Det var en känsla av nybyggar­anda med många engagerade lärare som ville skapa något som var bra för eleverna. Man ville skapa en skola i kontrast till de större gymnasie­skolorna, en skola där man blir mer sedd och är mer delaktig som elev, säger Jonas.

En skola där man blir lyft

Petra Stenman, lärare i svenska och kommunikation, hittade till Donnergymnasiet genom en platsannons som hon tyckte stack ut ur mängden med ett tydligt och uttalat elevfokus. Under hennes tjugo år på skolan har hon alltid känt starkt för sättet som Donner ser på utbildning och skola. – Jag kan faktiskt inte föreställa mig att en gymnasieskola kan tänka bättre kring just skola än vad vi gör. Så som vi på Donner tänker skola, så vill jag att en skola ska vara. Den utveckling vi arbetar med grundar sig alltid i ett fokus på eleven; på att eleven ska vara sedd, må bra, växa, lära och bli respekterad under sina gymnasieår. På Donnergymnasiet blir ingen nedtryckt i skorna, hit kommer man och blir lyft.

”Man ville skapa en skola i kontrast till de större gymnasieskolorna, en skola där man blir mer sedd och är mer delaktig som elev.”

En smartare organisation

Tjugo år har gått sedan starten här i Göteborg och Jonas tycker att mycket av den grundinställning till skola och elev som fanns då lever kvar än idag.Han upplever dock att organisationen har blivit smartare med åren och att skolan i dagsläget mer drar åt samma håll än innan. Maria Qvarfordt, som är lärare i svenska och drama, menar att en skillnad i skolan nu jämfört med starten är att det finns ett mer systematiskt tänkande.

– Det har alltid varit ordning och reda på Donnergymnasiet, men nu är det ännu mer ordning och reda.
Jag tycker exempelvis att vi har ett jättebra system med elevhälsan – den har verkligen utvecklats till att
bli ordentligt organiserad.

Petra fyller i:

– Vi har blivit bättre på att bygga vidare på det vi har istället för att bara bygga nytt. Vi förvaltar och förädlar den grund vi redan sitter på.