Donner och omvärld

Klassrummen på Donnergymnasiet är inte isolerade enheter utan en del av något mycket större. Donnergymnasiet strävar efter att ta in världen i skolan och lyfta viktiga frågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Främst sker detta genom projekt på respektive program, men också genom temaveckor, kursmoment och möten. Exempel på temaveckor har varit ”Den globala resan”, ”Kön och genus” och ”Solidaritet”.

Donnergymnasiet strävar hela tiden efter att utöka sitt kontaktnät. Under de senaste åren har elever gjort studieresor till bland annat Indien, Palma och Norge. Vi reser även inom Sverige, till exempel åker vi på ”samhällshajk” till Stockholm.