Elevinflytande

 

För att nå maximal inlärning med god kvalitet anser vi att det är viktigt att våra elever har inflytande och makt över undervisningen och skolan som helhet. Vi vet att våra elever har stor kunskap och goda idéer om hur man lär sig på bästa sätt. Därför välkomnar och uppmuntrar vi goda initiativ från eleverna och vi strävar efter att erbjuda många möjligheter att ta del i skolans och undervisningens utformning och planering.

Vi har programråd och samverkar med skolans elevkår. Elever uppmuntras också att delta på arbetslagsmöten och liknande forum.