Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter inom Swedish Education Group AB.

Vi på Swedish Education Group AB värnar om din integritet och vill att du som elev eller vårdnadshavare ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Swedish Education Group AB, organisationsnummer 556504-2255, Kungstensgatan 12, 113 57 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

All slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som är i livet) räknas som personuppgifter. Exempel på personuppgifter i våra verksamheter är:

● namn, personnummer, adress och andra kontaktuppgifter
● bilder och ljudupptagningar
● studieresultat, bedömningar, betyg och närvaro

Ändamål samt motivering med behandlingen

Swedish Education Group AB bedriver utbildning inom grundskola, gymnasium samt yrkesutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som huvudman behöver vi hantera personuppgifter för våra elever och vårdnadshavare. Det innebär att vi har så kallad laglig grund för behandlingen av personuppgifter. När du avlutar din utbildning hos oss raderar vi den information om dig vi inte längre behöver. Vissa uppgifter som t.ex. betyg är vi enligt lag skyldiga att spara.

Swedish Education Group AB behandlar dina personuppgifter t ex i samband med:

● elevadministration
● pedagogisk bedömning
● närvaroregistrering
● betygsättning
● arbetet med elevhälsa

Känsliga uppgifter

Ibland kan en känslig uppgift om dig vara viktig för skolpersonal att känna till (ex. allergi). Vi kommer dock inte lämna ut känsliga uppgifter utan ditt skriftliga samtycke. Elevhälsans hantering av personuppgifter skiljer sig från den pedagogiska verksamhetens. Det innebär att personal utanför elevhälsan inte har tillgång till de uppgifterna.

Vem vi lämnar ut uppgifter till

I vissa fall kommer Swedish Education Group AB lämna ut dina personuppgifter till annan part, där vi är ålagda att göra så för att tillmötesgå lagar och myndigheters krav, t.ex. till Skolverket. I samband med studiebesök, APL eller dylikt, kommer en del personuppgifter (kontaktuppgifter etc) också att lämnas ut, men då är det mottagande part som är personuppgiftsansvarig och vi tecknar överenskommelser kring hur uppgifterna får behandlas, att de raderas efter studiebesöket osv. Personuppgifterna sparas i olika it-tjänster och kommer därmed att hanteras av s.k. personuppgiftsbiträden (systemleverantörer t.ex.) för att du ska kunna få tillgång till exempelvis digitala resurser och läromedel. Det är dock alltid Swedish Education Group AB som ansvarar för informationen och styr vem som får tillgång till den och hur den hanteras. Detta är inskrivet i våra avtal med leverantörerna.

Dina rättigheter

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att veta hur Swedish Education Group AB hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter som finns om dig i våra system. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och uppgifter raderade. Begäran om utdrag, radering, rättning och återkallande av samtycke görs via personuppgifter@ppsab.com

Har du andra frågor om hanteringen av dina personuppgifter, går det också bra att kontakta Swedish Education Groups anlitade dataskyddsombud, Martha Al-jebari på Certezza. martha.al-jebari@certezza.net

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende, kontakta Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, de it-system vi använder eller om du har frågor gällande dataskydd är du välkommen att kontakta oss på: personuppgifter@ppsab.com

Beslutad: 2018-04-12
Reviderad: 2019-12-04

Ladda ned, Riktlinjer PDF