SchoolSoft

Integritetspolicy

 

Riktlinje för hantering av personuppgifter inom PPS AB.

Vi på PPS AB värnar om din integritet och vill att du som elev eller vårdnadshavare ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

PPS AB, organisationsnummer 556504-2255 , Vanadisvägen 9, 113 46 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål samt motivering med behandlingen

PPS AB bedriver utbildning inom grundskola, gymnasium samt yrkesutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som huvudman behöver vi hantera personuppgifter för våra elever och vårdnadshavare.

PPS AB behandlar dina personuppgifter t ex i samband med:
● elevadministration
● pedagogisk bedömning
● närvaroregistrering
● betygsättning
● arbetet med elevhälsa

Intresseavvägning

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att veta hur PPS AB hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar och lagrar endast personuppgifter i syfte att kunna fortsätta bedriva utbildning av hög kvalitet samt för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. När du avlutar din utbildning hos oss raderar vi den information om dig vi inte längre behöver. Viss elevadministrativ information (ex. betyg) är vi dock enligt lag skyldiga att spara.

Vem lämnar vi ut uppgifter till

Personuppgifter rörande din utbildning vidarebefordras till berörda myndigheter såsom Skolverket, men PPS AB kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter vi har om dig. Personuppgifterna kan dock komma att hanteras av personuppgiftsbiträden så som systemleverantörer, etc. för att du ska kunna få tillgång till exempelvis digitala resurser och läromedel. Det är dock alltid PPS AB som ansvarar för informationen och styr vem som får tillgång till den. Detta är även inskrivet i våra avtal med leverantörerna. Personuppgifter kan däremot komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå lagar och myndigheters krav. Du har rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter som  nns om dig i våra system. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Känsliga uppgifter

Ibland kan en känslig uppgift om dig vara viktig för skolpersonal att känna till (ex. allergi). Vi kommer dock inte lämna ut känsliga uppgifter utan ditt skriftliga samtycke. Elevhälsans hantering av personuppgifter skiljer sig från den pedagogiska verksamhetens. Det innebär att personal utanför elevhälsan inte har tillgång till den informationen och de personuppgifterna.

Vill du veta mer

Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, de system vi använder eller om du har frågor gällande dataskydd är du välkommen att kontakta oss på: personuppgifter@ppsab.com

Upprättat 2018-02-15

Ladda ned, Riktlinjer PDF
Frågor?