Likabehandlingsplan

 

Donnergymnasiets likabehandlingsplan har arbetats fram gemensamt av elever, personal och ledning. Planen är indelad i två delar.

 

Del 1 omfattar de lagar och styrdokument som reglerar ämnet, begreppsdefinitioner samt de visioner och mål som kopplade till likabehandlingsplanen.

Del 2 är mer konkret till sin natur och behandlar områden som organisation och ansvar, arbetsgången för ett ärende samt avslutningsvis i vilka forum som likabehandlingsplanen är främst avsedd att användas i.

 

Läs hela likabehandlingsplanen 2015-2016.                     

 

Donnergymnasiets ordningsregler

Åtgärdsplan 2015-2016

Blankett för anmälning av kränkande behandling

Friends allmänna råd om att förebygga mobbning