Mentorskap

På Donnergymnasiet har vi länge arbetat med det vi kallar för mentorskap. Mentorskapet innebär att vi erbjuder alla våra elever stöd i form av en trygg vuxen som man kan vända sig till med alla möjliga tankar och frågor, utan att behöva känna sig bedömd. Mentorskapet innebär även tid för studiecoachning och utrymme att gemensamt i klassen lyfta ämnen som berör livet både i och utanför gymnasiet. Detta är en viktig förutsättning för att vi ska kunna skapa den öppna, varma och trygga miljö vi strävar efter att upprätthålla på skolan.

Målet för mentorskapet är att skapa välmående elever och se till att alla blir sedda under sin gymnasietid. Under de senaste åren har vi utvecklat vårt arbete och tagit fram ett optimerat modulsystem som gör att det har blivit enklare för mentorerna att bygga relationer till varje elev. De nya modulerna gör att vi kan följa elevernas utveckling under gymnasieåren och anpassa stöttningen efter allas individuella behov.

Stöttar och peppar när det behövs

Anna-Karin Bondesson är chef för vårt mentorskap och är en av dem som drivit utvecklingsarbetet.
“Att ha en mentor ska vara en trygghet i att alltid ha en vuxen som man kan vända sig till och att ha någon som kan följa en i studierna. Mentorn stöttar och peppar när det behövs och finns alltid med lite i bakgrunden. Som mentorskapet är upplagt nu ändras mentorns roll allteftersom eleverna blir äldre. I början av ettan diskuteras studieteknik mycket och mentorn stöttar eleverna i övergången från grundskola till gymnasium. När eleverna blir äldre kan mentorn ta en mer coachande roll i elevernas studier. Det nya systemet som vi arbetat med de senaste åren innebär att vi satsat lite mer på det vi kallar moduler. Vi har helt enkelt tittat på vad våra elever behöver i de olika årskurserna och anpassat mentorskapet utefter det.”

Kan erbjuda mer till alla

Jakob Sollerman som varit mentor en längre tid tycker att utvecklingen av mentorskapet gjort det enklare att fånga upp alla elever, inte bara de som behöver det.
“Innan det nya systemet var det lätt att skapa en mentorsrelation till de eleverna som verkligen behövde det. De kunde förvänta sig att jag visste hur det gick för dem i skolan och hur de mådde, medan elever som inte riktigt hade samma behov kunde glida förbi och man sågs i princip bara på utvecklingssamtal. Det nya systemet säkerställer att den relationella delen fortfarande finns kvar, men att jag som mentor kan erbjuda mer till alla. Det har blivit tydligare och lättare för mig att ha en dialog med de elever som inte söker upp mig annars.”

Daniella, elev i SA18, upplever att mentorn fungerar som en viktig ryggrad under skoltiden, någon man kan falla tillbaka på.
“Det är prestigelöst att gå till sin mentor. Man vet att man kan gå dit och nästan vara lite informell, man behöver inte ta på sig sin duktiga persona. Det är viktigt att den tiden och det utrymmet finns.”

Förebygga istället för att reparera

Ett stort fokus i vårt mentorskap är att eleverna ska må bra i sina studier och få den coachning de behöver så att stress inte blir en faktor. De nya modulerna gör att vi kan följa elevernas utveckling under gymnasieåren och anpassa stöttningen efter allas individuella behov.
“Det viktiga är att vi hela tiden arbetar med att förebygga, inte reparera sådant som redan skett”, säger Anna-Karin.

Modulsystem

År 1: Gruppdynamik, studieteknik och att börja gymnasiet
År 2: Identitet och personlig hållbarhet
År 3: Framtidsfokus