SchoolSoft

Tycker du om att utforska människans och naturens mysterier?

Naturvetenskap

 

Gillar du utmaningen i att identifiera och lösa problem? Tänker du ofta på att det kan finnas många svar på samma fråga? På naturvetenskapsprogrammet får du kunskapen och verktygen att på djupet studera människan och naturen. Här utvecklas din förmåga att se på fakta ur olika perspektiv, att analysera såväl detaljer som att se stora sammanhang, tänka logiskt och dra slutsatser.

I tvåan kan du välja mellan inriktning naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle. På naturvetenskap får du fördjupad kunskap inom naturvetenskapliga ämnen och matematik. Den inriktningen ger dig även bredast möjliga behörighet för vidare studier. Väljer du naturvetenskap och samhälle sätter du en samhällsvetenskaplig prägel på din utbildning och får lära dig mer om samhällets strukturer och vår omvärld.

Genom varierad och upplevelsebaserad undervisning tar vi oss an sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Fältstudier, experiment, studiebesök och kontakt med universitetet är några exempel på hur vi jobbar. Vi vill ge dig kunskap och utmaningar för att se världen med andra ögon.

Frågor?