Svart logotyp med texten 'FUTURE M!NDS' i stora vita bokstäver

Future Minds: Agenda 2030

Donnergymnasiet samarbetar med Future Minds i projektet Agenda 2030 som rör FN:s globala mål.

De arrangerar den 30 september en forumträff med lokala och regionala beslutsfattare där de ska fokusera på barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västsverige. På forumträffen kommer en workshop arrangeras där deltagarna ska arbeta fram förslag på hur fler unga kan inkluderas i beslutsfattandet i frågor om samhällsutveckling i regionen.

Nyheter

Visa alla nyheter