Logotyp för Donnergymnasiet och Drivhuset på svart bakgrund

Samarbete med Drivhuset

Donnergymnasiet är nu glada och stolta att starta upp samarbetet med stiftelsen Drivhuset kopplat till gymnasiekursen Entreprenörskap.

Drivhusets VD Mariah Ben Salem Dynehäll kommer att undervisa eleverna på Ekonomiprogrammet i delar av kursen Entreprenörskap. Kursen är i sin helhet 100 gymnasiepoäng och samarbetet avser 50 gymnasiepoäng, som motsvarar 50 timmar. Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper i värdeskapande utveckling, entreprenöriella metoder och arbetssätt för att utveckla hållbara idéer och koncept.

Samarbetet innebär också att pedagogerna i Samhälls-, Ekonomi- och Estetarbetslaget fortbildas i TOOKIG som är Drivhusets ledarskapsmetod för okända, innovativa och osäkra projekt. Den första fortbildningsdagen med Mariah Ben Salem Dynehäll ägde rum på Drivhuset måndagen den 17 augusti och fortsättning följer i oktober. “Det vi investerar i andra människors utveckling får vi tillbaka i deras engagemang, kreativitet och vilja att förbättra. De gör skillnad för oss, för andra och för världen. Det kallar vi en hållbar affärsmodell”.

Drivhuset är en svensk organisation som på 14 platser i Sverige dagligen hjälper studenter att utveckla entreprenörskap, förverkliga idéer, affärsidéer och att starta företag. Det första Drivhuset, Stiftelsen Drivhuset vid Högskolan i Karlstad, grundades 1993 på initiativ av de två studenterna Fredrik Langborg och Christer Westlund. Därefter har samma typ av organisation stiftats vid högskolorna i Malmö, Göteborg, Borås, Trollhättan, Kalmar, Växjö, Skaraborg, Örebro, Uppsala, Södertälje, Gävle och Stockholm. Verksamheterna finansieras av offentliga medel, det lokala näringslivet, den lokala högskolan eller universitetet och olika myndigheter.

Mariah Ben Salem Dynehäll är VD för Drivhuset Göteborg som idag genomför uppdragsutbildning för utbildningsaktörer som högskolor, universitet och yrkeshögskolor i entreprenörskap, affärsutveckling och värdeskapande utveckling men erbjuder också kompetensutveckling för företag och verksamheter i offentlig sektor. De flesta av utbildningarna grundar sig på Drivhusets forskningsförankrade metoder LOOPA och TOOKIG, där Mariah är författare och metodutvecklare.

Drivhuset Göteborg är experter på att leda utvecklings- och innovationsprocesser i projekt, företag och organisationer inom såväl näringsliv som offentlig sektor.Drivhuset faciliterar och leder kreativa utvecklingsprocesser och vänder utmaningar till möjligheter. De erbjuder utbildning för personer som själva ska leda processer vars syfte är att resultera i nya innovativa lösningar. Pernilla Sandahl, musiklärare på Donnergymnasiet Göteborg, har i sitt uppdrag som förstelärare att knyta kontakt med externa aktörer och initiera samarbete med Donnergymnasiet. Ett första kreativt möte med Mariah Ben Salem Dynehäll, Pernilla Liljeberg och Pernilla Sandahl resulterade i fler möten där en plan för samarbetet växte fram.

Nyheter

Visa alla nyheter