Stadsvy över hamn med färjor och byggnader vid vattnet

Swedish Education Group & Donnergymnasiet blir en del av AcadeMedia

AcadeMedia planerar att förvärva Swedish Education Group. Därmed kommer Donnergymnasiet, CyberGymnasiet, Snitz skolor, Enskede Byskola samt KYH bli en del av AcadeMedias skolkoncern.

– Swedish Education Group har en fin verksamhet och vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla de nio skolorna som vi planerar att förvärva. Vi är övertygade om att samgåendet kommer att vara positivt för både elever och medarbetare. Skolorna kommer ingå i ett större sammanhang där de kan dra nytta av den trygghet, kompetens och bredd som finns inom AcadeMedia, säger Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia.

Genom det planerade förvärvet av Swedish Education Group vill AcadeMedia fortsätta bidra till att utveckla svensk skola och utbildning. AcadeMedias gedigna kvalitetsmodell kommer att ligga till grund för skolornas fortsatta utveckling och ge medarbetare en plattform för samverkan och fortsatt utveckling. Genom samgåendet får 320 medarbetare på Swedish Education Groups nio skolor med nära 4 000 elever många nya kollegor inom AcadeMedias skolkoncern.– AcadeMedia är en stor utbildningsaktör som satsar mycket på att utveckla kvaliteten på undervisningen. Vi ser nu fram emot att fortsätta att utveckla våra skolverksamheter tillsammans med en mycket erfaren och långsiktig skolaktör. När vi nu planerar för ett samgående kan våra skolor ingå i ett större sammanhang där både elever och medarbetare får möjlighet att dra nytta av de resurser som finns inom AcadeMedia, säger Marlene Terkowsky, vd Swedish Education Group.Swedish Education Group ingår idag nio skolenheter med totalt 320 medarbetare. Ägarbytet är en satsning som innebär att skolorna får en långsiktig och stabil ägare med en ambitiös utvecklingsplan för samtliga verksamheter.

Nyheter

Visa alla nyheter