Elever på Donnergymnasiet går ut från skolan

Viktig information: kontaktuppgifter

Viktig information kring kontaktuppgifter!

Vi vill att alla vårdnadshavare ska gå in i vårt elevadministrativa system SchoolSoft och lägga till sina kontaktuppgifter (mail och mobilnummer) så skyndsamt som möjligt. Registreringen är viktig för att vi ska kunna nå fram med viktig information. Alla vårdnadshavare kan logga in med hjälp av BankID. SchoolSoft hittar du på webbadressen sms.schoolsoft.se/pps/sso eller via vår hemsida donnergymnasiet.se.

Blanketter

För att vi ska få in rätt uppgifter om alla elever behöver skolan få in information innan läsårsstarten. Våra blanketter fylls huvudsakligen i digitalt. När du som vårdnadshavare har registrerat dina uppgifter i SchoolSoft kommer du att få ett mail med länk till Mina sidor där enkäterna fylls i och signeras. Fyll i enkäterna så snart du kan.

Skulle det uppstå problem, maila sysadmin@donnergymnasiet.se.

Nyheter

Visa alla nyheter