Öppet hus

Elev för en dag

PPS

 

Donnergymnasiet ingår i utbildningskoncernen PPS AB (Power Planning System AB). PPS har flera utbildbildningsverksamheter, från förskolor till yrkeshögskoleutbildningar, och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö. Några av skolorna är Enskede Byskola, Donnergymnasiet, KYH, samt Snitz grund- och gymnasieskola. Omkring 3000 studerande utbildas varje år på PPS skolor.

Sedan 2011 ägs PPS AB av investmentbolaget Riverside som investerar i små- och medelstora bolag i Europa. Riverside Europe Fund IV LP representeras i Sverige av Riverside Europe Partners AB som är en del av den globala organisationen The Riverside Company.

The River Side Company finns i 14 länder och har under de senaste drygt tjugo åren har agerat ansvarsfulla ägare i över 300 bolag, varav ett trettiotal inom utbildningssektorn.

Läs mer på www.riversidecompany.com

 

Koncernledning:

 

Marlene Terkowsky

VD/Koncernchef

0706-24 36 00

marlene.terkowsky@ppsab.com

 

Linn Sandberg

VD-assistent

08-410 410 45

linn.sandberg@ppsab.com

 

Marcus Olsson

Finanschef

0708-99 86 06

marcus.olsson@ppsab.com

Ingegerd Olofsson

HR-ansvarig

0706-59 4087

ingegerd.olofsson@ppsab.com

Kristina Bergström

Verksamhetschef för elevhälsan och medicinskt ledningsansvarig

0768-85 10 46

kristina.bergstrom@ppsab.com

Marie Fredriksson

Verksamhets-controller

0768-85 10 51