Swedish Education Group

 

Donnergymnasiet ingår i utbildningskoncernen Swedish Education Group AB. Swedish Education Group har flera utbildbildningsverksamheter, från förskolor till yrkeshögskoleutbildningar och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö. Några av skolorna är Enskede Byskola, Donnergymnasiet, KYH, samt Snitz grund- och gymnasieskola. Omkring 3000 studerande utbildas varje år på Swedish Education Groups skolor.

Sedan 2011 ägs Swedish Education Group av investmentbolaget Riverside som investerar i små- och medelstora bolag i Europa. Riverside Europe Fund IV LP representeras i Sverige av Riverside Europe Partners AB som är en del av den globala organisationen The Riverside Company.

The Riverside Company finns i 14 länder och har under de senaste drygt tjugo åren har agerat ansvarsfulla ägare i över 300 bolag, varav ett trettiotal inom utbildningssektorn.

Läs mer på www.riversidecompany.com

 

Koncernledning:

Marlene Terkowsky

VD/Koncernchef
0706-24 36 00
marlene.terkowsky@ppsab.com

Linn Sandberg

VD-assistent
08-410 410 45
linn.sandberg@ppsab.com

Marcus Olsson

Finanschef
0708-99 86 06
marcus.olsson@ppsab.com

Katarina Vikström
HR-ansvarig
0768-851049

Marie Fredriksson

Verksamhets-controller
0768-85 10 51
marie.fredriksson@ppsab.com

Susanne Ashti

Marknads- och kommunikationsansvarig
Anders Brick 
Digitaliseringsansvarig
07685-851061