natur-musik

Natur – Musik

Vill du förstå dig på människans och naturens alla komplicerade fenomen? Har du också en särskild plats för musiken i ditt konstnärshjärta? Då har vi på Donnergymnasiet ett utmärkt alternativ. På Natur/Musik kan du både fördjupa dig i musik och samtidigt få den teoretiska utbildning du söker.

Fullständig naturvetenskapsbehörighet

Bli både läkare och musiker

Donnergymnasiet är den enda skolan i Göteborg där du kan välja musikinriktning på naturprogrammet. Här får du tid att förfina ditt musikutövande samtidigt som du får samma djup i övriga teoretiska ämnen. Du får fullständig behörighet och kan söka vidare till högre studier med precis samma förutsättningar som andra elever som läser naturprogrammet.

Förstklassig musikundervisning

Utbildas av professionella musiker

Många av våra musikpedagoger är aktiva som musiker, producenter, körledare och kompositörer vid sidan av sina läraruppdrag. Här blir du både inspirerad och utmanad att testa och upptäcka nya stilar, uttryck och musikaliska sidor hos dig själv. Dessutom har vi nära samarbeten med framgångsrika yrkesmusiker, låtskrivare och producenter utanför skolan som kommer hit och föreläser. Många av dem är före detta elever på skolan.

Bidra till hållbar utveckling

Erövra viktiga insikter om framtidens miljöfrågor

Undervisningen på natur – musik har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Under dina tre år får du delta i och förverkliga flera miljöprojekt, både på skolan och tillsammans med utomstående aktörer. De flesta moderna företag arbetar idag mot tydliga hållbarhetsmål och här rustas du med kunskap och insikter som gör dig redo för framtidens miljöfrågor.

Live Session #1 – December 2021 

Live Session #1

Live Session #2

Live Session #3

Natur-intervju

Öppet hus (Januari 2021)

Poängplan: Natur/Musik

I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

Antagningsprov

Sökande elever till Musik/Samhäll och Natur/Musik genomför ett färdighetsprov våren 2022. 

Antagning sker genom dina betyg från årskurs 9 och ett separat färdighetsprov som du gör på Donnergymnasiet. Poängen från färdighetsprovet och betygspoängen läggs ihop, så att du kan få max 620p (340p betyg, 280p färdighetsprov).

För dig som sökt NAMU & SAMU och missat färdighetsprovet i mars eller har sökt om: vi kommer att erbjuda ett tillfälle igen den 17/5. Inbjudan kommer via mail den 6/5.

Antagningsprovet består av följande delar:

Spelprov

Här får du träffa några av musiklärarna och visa dina musikaliska färdigheter på ett eller flera instrument. Du visar upp en låt som du själv valt och en obligatorisk låt som vi skickar ut i god tid före provet. 

Valfri låt 

Du framför en valfri låt, själv eller tillsammans med oss. Vill du ha komp skickar du ackord eller noter till oss i förväg. Du kan också spela/sjunga din valfria låt till en bakgrund eller helt utan komp. 

Obligatorisk låt

Du spelar/sjunger en av de obligatoriska låtarna tillsammans med oss. Du kan välja vilken av de fyra låtarna du vill, och den får gärna vara i en annan stil än din valfria. I den här låten fokuserar vi på själva samspelet, så välj den låten som känns bekvämast för dig.

— Ziggy Stardust (David Bowie)

– Noter
– Spotify
– YouTube

— Cantaloupe Island (Herbie Hancock)

– Noter
– Spotify
– YouTube

— 17 år (Veronica Maggio)

– Noter
– Spotify
– YouTube

— Himlen är oskyldigt blå (Ted Gärdestad)

– Noter
– Spotify
– YouTube

Du kan söka på följande instrument: sång, piano, bas, gitarr, elgitarr, trummor, saxofon, trumpet, trombon, klarinett. Om du vill söka på något annat instrument, ber vi dig kontakta skolan. Du kan också söka på musikproduktion, men då behöver du också spela en av de obligatoriska låtarna på ett valfritt instrument.

Tänk på att komma i god tid, se till att ditt instrument är stämt eller att du sjungit upp när provet börjar!

Gehörsprov

I samband med spelprovet får du härma försjungna melodier.

Rytmprov

I samband med spelprovet får du härma klappade rytmer.

Intervju

Ett personligt möte med några av musiklärarna. Vi samtalar om vem du är och vad du har för drömmar, mål och tankar om dina studier och din framtid.