2 spår

Natur

Som naturelev på Donnergymnasiet är du fast besluten att förstå dig på människans och naturens alla komplicerade fenomen. Du vet också att ingenting kan ske utan att någon tar itu med det. Här förenar du knivskarpa kunskaper med ett kreativt driv

Välj spår

1 Forskning och hälsa

Mer biologi och kemi

Det här är ett spår för dig som vill hitta naturvetenskapliga lösningar på världens folkhälsoutmaningar. Här utforskar du medicinens och bioteknikens roll i en globaliserad värld. Dessutom får du undersöka hur forskningen kan skapa hållbarhet och rättvisa för nuvarande och kommande generationer.

I kursen Naturvetenskaplig specialisering får du fördjupa dig i forskningsetik, utföra laborationer inom genteknik och mikrobiologi, lära dig om läkemedelskemi och träffa forskare från universitet och näringsliv.

2 Kreativ och artificiell intelligens

Mer matte och fysik

Det här är ett spår för dig som vill använda matematiken för att förstå dig på morgondagens teknik. Här får du utmana din problemlösningsförmåga genom att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Dessutom får du utforska och reflektera över vad som sker när gränserna mellan robot och människa suddas ut.

I kursen Matematik specialisering fördjupar du dig i modellering, programmering och simulering. Här får du utforska ämnen som ”big data” och självlärande algoritmer tillsammans med gästföreläsare från Chalmers och andra intressanta aktörer i branschen.

Bli en kreativ problemlösare

Lär dig att hitta alternativa lösningar

På naturprogrammet utvecklar du din förmåga att söka svar genom att kombinera traditionell kunskap med nya tankesätt och perspektiv. Här blir du utmanad att inte ta den rakaste vägen till en lösning, utan att utforska nya spår och hitta alternativa resultat. Kreativ problemlösning är en värdefull kunskap som du har nytta av i såväl arbetsliv som under högre studier.

Rusta dig med framtidskompetens

Få en försmak av högre studier och möjliga karriärsval

Vi arbetar i nära samarbete med universitet och företag och undervisningen innehåller flera möten med intressanta representanter inom området för ditt spår. Här får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden och inspireras till möjliga studie- och karriärsval.

Bidra till hållbar utveckling

Erövra viktiga insikter om framtidens miljöfrågor

Undervisningen på naturprogrammet har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Under dina tre år får du delta i och förverkliga flera miljöprojekt, både på skolan och tillsammans med utomstående aktörer. De flesta moderna företag arbetar idag mot tydliga hållbarhetsmål och här rustas du med kunskap och insikter som gör dig redo för framtidens miljöfrågor.

Intervju

Öppet hus (Januari 2021)

Poängplan: Natur

I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

Poangplan donner natur