Naturvetenskaps­programmet 2 Spår

Som naturelev på Donnergymnasiet i Göteborg är du fast besluten att förstå dig på människans och naturens alla komplicerade fenomen. Du vet också att ingenting kan ske utan att någon tar itu med det. På Naturvetenskapsprogrammet förenar du knivskarpa kunskaper med ett kreativt driv.

Elever samtalar och skrattar tillsammans vid ett bord i ett klassrum

Om Naturvetenskaps­programmet

Orange checkbox Bli en kreativ problemlösare

Lär dig att hitta alternativa lösningar

Naturvetenskapsprogrammet på Donnergymnasiet i Göteborg utvecklar din förmåga att söka svar genom att kombinera traditionell kunskap med nya tankesätt och perspektiv. Här blir du utmanad att inte ta den rakaste vägen till en lösning, utan att utforska nya spår och hitta alternativa resultat. Kreativ problemlösning är en värdefull kunskap som du har nytta av i såväl arbetsliv som under högre studier.

Orange checkbox Rusta dig med framtidskompetens

Få en försmak av högre studier och möjliga karriärsval

Vi arbetar i nära samarbete med universitet och företag från Göteborg och undervisningen innehåller flera möten med intressanta representanter inom området för ditt spår. Här får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden och inspireras till möjliga studie- och karriärsval.

Orange checkbox Bidra till hållbar utveckling

Erövra viktiga insikter om framtidens miljöfrågor

Undervisningen på naturvetenskapsprogrammet har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Under dina tre år får du delta i och förverkliga flera miljöprojekt, både på skolan och tillsammans med utomstående aktörer i Göteborg. De flesta moderna företag arbetar idag mot tydliga hållbarhetsmål och här rustas du med kunskap och insikter som gör dig redo för framtidens miljöfrågor.

Samma program, olika fokus

På Donnergymnasiets Naturprogram kan du välja mellan två spår på din utbildning.

  • Forskning och hälsa

    Det här är ett spår för dig som vill hitta naturvetenskapliga lösningar på världens folkhälsoutmaningar. Här utforskar du medicinens och bioteknikens roll i en globaliserad värld. Dessutom får du undersöka hur forskningen kan skapa hållbarhet och rättvisa för nuvarande och kommande generationer.

    Lärare och elever samtalar och arbetar tillsammans i ett klassrum
  • Kreativ och artificiell intelligens

    Det här är ett spår för dig som vill använda matematiken för att förstå dig på morgondagens teknik. Här får du utmana din problemlösningsförmåga genom att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Dessutom får du utforska och reflektera över vad som sker när gränserna mellan robot och människa suddas ut.

    En grupp ungdomar sitter och skrattar tillsammans på en modern sittplats med varm belysning.
Grafiskt element föreställande blå vågor

Träffa våra elever på Natur

Poängplan: Natur

I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

En grupp elever och en lärare skrattar och pratar tillsammans på trappan utanför skolbyggnaden.

Inte för dig?

Vad det här programmet inget för dig? Ingen fara, kolla in våra andra program och se om det är något som låter intressant.

Grafiskt element föreställande blå vågor