Samhäll 2 Inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet på Donnergymnasiet i Göteborg ger dig utrymme att utveckla ditt sociala engagemang och möjlighet att använda dina förmågor för att skapa ett bättre samhälle. Fördjupad analysförmåga och utanför boxen-tänkande, kommer du nyfiket och orädd att kunna ge dig in i samhällsdebatten.

Lärare och studenter i levande diskussion i klassrummet, skrattande och engagerade.

Om Samhälls­programmet

Orange checkbox Högskoleförberedd genom kreativa lärprocesser

Ämnesöverskridande undervisning och levande teori

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar du över ämnesgränserna i flera projekt och aktuella samhällshändelser kopplas samman med det vi gör i klassrummet. Detta ger dig en förmåga att se på situationer ur olika perspektiv, kritiskt granska och komma till insikt om att det kan finnas flera svar på samma fråga. Det är en bra grund att stå på inför framtida studier och dessutom är det en vass egenskap att använda i European Youth Parliament, som du har möjlighet att delta i.

Orange checkbox Bli en aktiv samhällsförändrare

Gör verklighet av ditt samhällsengagemang

Alla samhällselever på Donnergymnasiet i Göteborg får ta del av undervisning där fokus läggs på socialt och samhälleligt förändringsarbete. Genom en kurs i Entreprenörskap får du verktygen du behöver för att driva sociala frågor och skapa skillnad i både stort och smått. Du lär dig hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer och projekt – bland annat genom att starta egna initiativ under Musikhjälpen.

Orange checkbox Stimulera din omvärldsnyfikenhet

Från Hisingen, via Stockholm, till Indien och vidare

På samhällsvetenskapspgrammet fördjupar du din förståelse för omvärlden och erövrar insikter om hur ditt och andras liv hänger ihop med olika samhällsstrukturer och globala frågor. Undervisningen börjar på lokal nivå och utvecklas stegvis med större, globala perspektiv. Något du upplever genom bland annat en samhällshajk till Stockholm i årskurs 1 och intressanta kurser som går på djupet kring det globala samhället

Samma program, olika fokus

Samhällsvetenskapsprogrammet på Donnergymnasiet i Göteborg ger dig möjligheten att utveckla ditt sociala engagemang och använda dina förmågor för att skapa ett bättre samhälle. Med fördjupad analysförmåga och kreativt tänkande kommer du nyfiket och orädd att kunna delta i samhällsdebatten. Programmet erbjuder två inriktningar: Människan och mötet, där du får förståelse för mänskligt beteende och sociala relationer, samt Världen i fokus, som ger dig en global och kritisk blick på samhällsfrågor.

  • Människan och mötet

    Den beteendevetenskapliga inriktningen är till för dig som är nyfiken på människan och samspelet mellan grupp och individ. Genom att studera sociologi, kommunikation och psykologi ökar du din förståelse för mänskligt beteende och relationerna vi har till varandra.

    En grupp ungdomar sitter och skrattar tillsammans på en modern sittplats med varm belysning.
  • Världen i fokus

    Världen i fokus är en samhällsvetenskaplig inriktning för dig som brinner för globala frågor inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med hjälp av kunskaper om det förflutna skapar du förståelse för nutida politiska system, processer och konflikter – och hittar lösningar på morgondagens samhällsutmaningar.

    Grupp elever sitter och pratar tillsammans på en trappa utanför skolbyggnaden
Grafiskt element föreställande blå vågor

Träffa våra elever på Samhäll

Poängplan: Samhäll

I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

En grupp elever och en lärare skrattar och pratar tillsammans på trappan utanför skolbyggnaden.

Inte för dig?

Vad det här programmet inget för dig? Ingen fara, kolla in våra andra program och se om det är något som låter intressant.

Grafiskt element föreställande blå vågor