Öppet hus

Elev för en dag

Allmänt om Donner

Undervisning

Vi som arbetar på Donnergymnasiet värnar om det livslånga lärandet. Lärandet består enligt oss både av kunskapsuppdraget och skolans demokratiuppdrag. Vi tycker att dessa uppdrag inte bör vara åtskilda utan skall integreras och genomsyra hela vår verksamhet.

Lärare

Det viktiga i skolan är att eleverna utvecklas och lär sig saker och det gör de med bra lärare. Donnergymnasiet är känt för sina fantastiska lärare! Våra lärare är välutbildade, spännande människor med olika erfarenheter och bakgrund. De vågar sig på nya arbetssätt och vill alltid stimulera eleverna att utvecklas efter sina förutsättningar och mot sina mål.

Alla elever har en mentor som fungerar som ett pedagogiskt och socialt stöd under gymnasietiden. Din mentor hjälper dig att utvecklas och att nå de mål som ni gemensamt sätter upp.

Schema och lektionsfri onsdag

Vi har ett komprimerat schema utan håltimmar och försöker hålla ungefär samma start- och sluttid varje dag. Våra lektioner är ofta långa där tanken dels är att man inte ska behöva ha för många olika ämnen under en och samma dag, dels att långa lektioner skapar större förutsättningar för variation. Onsdagar är ofta lektionsfria, där är tanken att man som elev själv ska kunna lägga upp sin studietid. Skolan är öppen som vanligt och efter lunch finns lärarna tillgängliga för handledning.

Musikeleverna har mycket enskild undervisning, så deras schema ser något annorlunda ut.

Språk

Donnergymnasiet har inom ramen för moderna språk kurser i franska, spanska och tyska. På Samhällsvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt att läsa 200 poäng franska, spanska eller tyska och på Ekonomi- och Naturvetenskapsprogrammet 100 poäng. Vill du fortsätta med ditt språk väljer du språkkurser som individuellt val eller som programfördjupning.

På samtliga program är det obligatoriskt att läsa Engelska 5 och 6. Du kan välja Engelska 7 som individuellt val eller programfördjupning i årskurs 3.

Självklart kan du läsa modersmål hos oss. Det gör du via ett samarbete med Göteborgs Stad och undervisningen sker ofta på eftermiddagen, efter att de vanliga lektionerna slutat.

Idrott och hälsa

Donnergymnasiet prioriterar god hälsa. Trivsel, studiemotivation och fysiskt välbefinnande hänger ihop. Därför erbjuder vi olika former av idrott och friluftsliv. För att kunna utöva så många aktiviteter som möjligt utnyttjar vi olika lokaler i Göteborg.

Efter skoltid har du möjlighet att delta i gemensamma solaktiviteter som skolans idrottsförening ordnar. Närheten till naturen och havet utnyttjas även i många kurser.

Individuellt val & programfördjupning

Individuellt val finns på alla program och omfattar 200 poäng. Under årskurs 2 och 3 får du även välja fördjupningskurser inom ditt program. Programfördjupning omfattar 200–500 poäng beroende på vilket på program och inriktning du valt.

Donnergymnasiet erbjuder ett varierat utbud av kurser inom det individuella valet. Du kan både välja att fördjupa dig inom ett område eller att bredda dina kunskaper genom att välja kurser som inte ingår i ditt program. På samtliga program har du möjlighet att välja kurser som gör att du får maximal meritpoäng. Kursutbudet förnyas ständigt beroende på kompetens och efterfrågan.