Intranät

570 days of Donner

 

Med hela 570 dagar på gymnasiet är det viktigt att du får ut det du vill av din gymnasietid. På Donnergymnasiet vill vi att varje elev ska uppleva att hen har de bästa förutsättningarna att utvecklas. Därför jobbar vi medvetet för att skapa en positiv atmosfär med både uppmuntran och utmaningar. Hos oss erövrar du insikter och färdigheter som du har nytta av hela livet. Våra engagerade och välutbildade lärare ger det lilla extra för att skapa en inspirerande skolgång för dig och låter dina intressen, behov och förutsättningar forma undervisningen. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för din framtid. 

Efter 570 dagar på Donner är du redo för nästa steg i livet. Din kunskapsbank är fylld till bredden och du har spänt din kreativa båge så många gånger att pilen hunnit ta några varv runt jorden. Sist men inte minst vet du att omtanke om andra människor och världen vi lever i är den viktigaste tanken.

Vanliga frågor

Hur ser schemat ut?

Vi har ett komprimerat schema så att eleverna ska slippa onödiga håltimmar. Eleverna går i skolan mellan 9:00 15:00.

Vad innebär lektionsfri onsdag?

Onsdagar är oftast lektionsfria på Donnergymnasiet och används för självständiga studier, grupparbeten och studiebesök. Lärare finns alltid tillgängliga på skolan och eleverna spenderar oftast dagen i skolan.

Hur ser det ut med meritpoäng?

På samtliga program kan du få maximalt antal meritpoäng.

Valfrihet bland kurser?

Hos oss väljer du själv vilka programfördjupningskurser du vill läsa istället för att få färdiga kurspaket.

Vad får eleverna för stöd?

Varje elev har en lärare som mentor och studiestöd.

Hur ser elevhälsoarbetet ut?

Hos oss jobbar kurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog varje dag. SYV och skolpsykolog är här en dag i veckan samt vid behov.  I vårt arbete är vi duktiga på att jobba förebyggande och främjande.

Hur ser det ut med skolmat?

Vi serverar en lunch och mellanmål och har ett elevdrivet skolcafé.

Frågor?