2 inriktningar

Samhäll

Här får du utrymme att utveckla ditt sociala engagemang och möjlighet att använda dina förmågor för att skapa ett bättre samhälle. Fördjupad analysförmåga och utanför boxen-tänkande, kommer du nyfiket och orädd att kunna ge dig in i samhällsdebatten.

Välj inriktning

1 Människan och mötet

Den beteendevetenskapliga inriktningen är till för dig som är nyfiken på människan och samspelet mellan grupp och individ. Genom att studera sociologi, kommunikation och psykologi ökar du din förståelse för mänskligt beteende och relationerna vi har till varandra. Här utvecklar du din ledarskapsförmåga och rustas med verktygen du behöver för att lära och leda dig själv och andra.

I kursen Makt, möten och mångfald* får du bredda din kulturella kompetens genom att utforska vad som sker vid kulturmöten i ett globaliserat samhälle.

2 Världen i fokus

Världen i fokus är en samhällsvetenskaplig inriktning för dig som brinner för globala frågor inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med hjälp av kunskaper om det förflutna skapar du förståelse för nutida politiska system, processer och konflikter – och hittar lösningar på morgondagens samhällsutmaningar.

I kursen Global rättvisa* får du fördjupa dig i mänskliga rättigheter, studera hur levnadsvillkor påverkas av internationella relationer och ta reda på vad vi kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

*Ingår i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Högskoleförberedd genom kreativa lärprocesser

Ämnesöverskridande undervisning och levande teori

På samhällsprogrammet arbetar du över ämnesgränserna i flera projekt och aktuella samhällshändelser kopplas samman med det vi gör i klassrummet. Detta ger dig en förmåga att se på situationer ur olika perspektiv, kritiskt granska och komma till insikt om att det kan finnas flera svar på samma fråga. Det är en bra grund att stå på inför framtida studier och dessutom är det en vass egenskap att använda i European Youth Parliament, som du har möjlighet att delta i.

Bli en aktiv samhällsförändrare

Gör verklighet av ditt samhällsengagemang

Alla samhällselever får ta del av undervisning där fokus läggs på socialt och samhälleligt förändringsarbete. Genom en kurs i Entreprenörskap får du verktygen du behöver för att driva sociala frågor och skapa skillnad i både stort och smått. Du lär dig hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer och projekt – bland annat genom att starta egna initiativ under Musikhjälpen.

Stimulera din omvärldsnyfikenhet

Från Hisingen, via Stockholm, till Indien och vidare

På samhällsprogrammet fördjupar du din förståelse för omvärlden och erövrar insikter om hur ditt och andras liv hänger ihop med olika samhällsstrukturer och globala frågor. Undervisningen börjar på lokal nivå och utvecklas stegvis med större, globala perspektiv. Något du upplever genom bland annat en samhällshajk till Stockholm i årskurs 1 och intressanta kurser som går på djupet kring det globala samhället

Intervju

Öppet hus (Januari 2021)

Poängplan: Samhäll

I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

Poangplan donner samhall